– Det hadde vært fint om flere hadde støttet meg offentlig, og ikke bare direkte til meg, sier Marstrander etter kommunestyremøtet

Da Helge Marstrander (H) sin interpellasjon om dårlig samarbeidsklima og tillit mellom representanter i kommunestyret ble offentlig, fikk han mange tilbakemeldinger på at de kjente seg igjen. Da interpellasjonen ble tatt opp i møtet, var mye av støtten borte. Det er han litt skuffet over.