I møte med dyrtid og klimakrise trengs gode rødgrønne løsninger som både kutter utslippene og forskjellene. Ikke bare må løsningene snakkes om, de må også settes ut i handling! Det har SV de siste ukene vist: først med billigere enkeltbilletter gjennom Reis-ordningen, og nå nylig gjennom billigere månedskort for barn og unge.

Det handler om frihet…
For oss unge er kollektivtransport et helt grunnleggende gode. Å reise med tog, buss eller båt er ofte den eneste måten vi kan komme oss rundt på. Har man ikke en forelder med bil og tid, blir man totalt avhengig av kollektivtransporten. Da må alle ha råd til å bruke den. Det handler i bunn og grunn om vår frihet!

Vi lever i et samfunn der man er avhengig av å kunne komme seg rundt. Uten det får vi ingen skolegang, ingen fritidsaktiviteter, og ingen mulighet til å møte venner. Det å gjøre det billigere å reise kollektivt handler derfor ikke bare om selve reisen, men også om destinasjonen. Tenk hvor mange flere unge som nå får råd til å oppleve og lære mer, istedenfor å sitte hjemme. Det er sunt, både på et individ- og samfunnsnivå.

… og det handler om klima

Vi står overfor vår tids største krise. Uskyldige mennesker drives på flukt, og ekstremværet kommer oftere og oftere. Lokalt må vi også ta ansvar, og klimakrisa må løses med politisk handling. Skal vi nå klimamålene våre er vi helt avhengig av at flere reiser kollektivt.

Da holder det ikke å bare pirke litt i kollektivbudsjettene. Politikere må, slik SV har gjort, ta ansvar for kollektivtransporten, istedenfor å la kollektivselskapene drives av markedskreftene. Når prisveksten gjør det dyrere å kjøre bussene, skal for eksempel ikke Ruter flytte byrden over på oss gjennom økte priser. Da må politikerne komme på banen og ta ansvar!

Samtidig må kollektivtilbudet også forbedres. Vi trenger flere ruter, og eksisterende ruter må få flere avganger. I slike utvidelser må Ruter begynne å lytte til lokaldemokratiet og lokalbefolkningen. Bussene til og fra skolen må ikke være stappfulle. Det et resultat av at kollektivtulbudet ikke er utformet etter oss unges behov. Ruter må lytte mer til oss og hvordan vi reiser!

Skal SV kunne fortsette å gjøre kollektivtilbudet billigere og bedre for oss unge, er man avhengig av flertall. Det går ikke når Høyre og FrP suser avgårde med de unødvendige motorveiutbyggingene sine. Det blir heller ikke enklere når SV må presse Ap og Sp ombord på det-grønne-skiftet-ekspressen.

Vi er glade for at månedskortet for oss under 20 nå blir billigere. Det gir oss frihet til å reise, uavhengig av tykkelsen på lommeboka. Til høsten er det fylkestingsvalg, og det spiller en rolle for oss ungdom hvem som bestemmer over kollektivtrafikken. Det avgjør om prisene kuttes eller om de vokser, og om vi får flere eller færre avganger. Nå har SV vist at med et rødgrønt flertall, så er det mulig å gjøre det enklere å reise kollektivt, og ikke vanskeligere. Den utviklingen må fortsette!

Anne Sofie Johnsrud og Anon Yu Henriksen, Leder og 2. nestleder, Viken Sosialistisk Ungdom, Ski