Jeg følger ØBs dekning av mobbesituasjonen i Ås-skolen med stor interesse. Den er ikke under kontroll, og synes det er flott at politikerne tar grep til beste for kommunens elever. Når omfanget av spesialundervisningen er så omfattende som i Ås, så er det viktig å gripe fatt i de underliggende faktorene. Forskning viser at når over 10 prosent av elevene har enkeltvedtak, er det allmennpedagogikken og klasseledelse som svikter.

LES OGSÅ: Fire barneskoleelever fra samme klasse i Ås sluttet etter dårlig miljø

Og dette gjenspeiles i trivsel og mobbesituasjonen og læringsutbyttet til elevene. Jeg viser til nasjonal og internasjonal forskning på området, for eks. Haug, Nordahl, Hattie og Mitchell. Det bør settes fokus på ledelsen av Ås-skolen. Skoleledere som ikke får til endring, bør få slippe lederoppgavene. Jeg håper at politikerne og kommunens ledelse vil gå til roten av Ås-skolens utfordringer.