Det hjalp å bli forbannet på politikerne - nå blir det skolebibliotek på Siggerud

Mari Foros Bjerklund sto frem i ØB og var sint. Hun mente politikerne tenkte for mye på sentrum og mindre om utkanten av Ski. Hun har blitt hørt.