Det kan bli 700 flere elever på skolebenken i Ås

Blir større: Ås videregående skole er en av fylkets største videregående skoler med 1100 elever. De neste årene kan den få mellom 300 og 700 nye elevplasser.

Blir større: Ås videregående skole er en av fylkets største videregående skoler med 1100 elever. De neste årene kan den få mellom 300 og 700 nye elevplasser.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkestinget vil ha utredet det videregående skoletilbudet i Akershus. I Ås betyr det utvidelse av dagens skole eller ny skole.

DEL

ÅS: Fylkestinget vil mandag vedta skolebehovsplanen i et 20-års perspektiv. Bakgrunnen er den store veksten i aldersgruppen 16 til 18 år i regionen.
 

For å klare å ta imot veksten, mener fylkespolitikerne at det er på tide å legge en langsiktig plan for hvilke skoler som må bygges på og hvor det skal bygges nye skoler.
 

Blant tiltakene som skal utredes, er om Ås videregående skole skal utvides eller om det skal bygges ny skole med mellom 300 og 700 nye elevplasser på Campus Ås.
 

Utredningen skal være klar til våren.
 

I tillegg til utvidelse i Ås, skal det etableres ny skole med mellom 1000 og 1100 elevplasser i Ski sentrum. Denne skal stå klar til skolestart høsten 2020. Leieavtalen for Drømtorp videregående skole utgår i 2018 og elevplassene på Drømtorp skal integreres i den nye skolen.
 

– Det tar tid å bygge skoler. Enten vi skal bygge på eller bygge nytt, så må det utredes skikkelig, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget, Solveig Schytz fra Ås.

Ås blir større

Schytz synes forslaget om å bygge ny skole på Campus Ås er spennende.
 

– Det er flott at vi får en utredning av dette allerede til våren. Jeg tenker man bør vurdere planene sammen med planene om nytt innovasjonsbygg på Campus. En samlokalisering av universet, institutter, videregående skole og innovasjonsbygg, vil være svært spennende, og et slikt samarbeidsprosjekt mellom stat og fylke vil kunne gi mange spennende synergieffekter, sier Schytz.
 

Ås videregående skole har i overkant av 1100 elevplasser og kan utvides med 300. Den nyeste delen av skolen er forsterket og her kan det bygges på en etasje.
 

Om det blir utvidelse eller ny skole, blir vedtatt til våren.