– Det siste vi trenger nå er at det blir nødvendig med et borgervern. Det kan bli nødvendig å stenge, hvis smittevernsreglene ikke følges

Det virker å være ganske bred enighet blant politikerne i Nordre Follo kommune at fotballanleggene bør være åpne – foreløpig. Fremskrittspartiets Tønnes Steenersen mener det handler om å bruke innsiden av hodet, og tar avstand fra at noen blir kalt hatere.