Enda en gang har det skjedd. Et tog rev ned kjøreledningen i en lang tunnel, denne gang Blixtunnelen. Redningsberedskapen har etter alt å dømme sviktet og oppholdet i det etterhvert mørklagte toget, ble visstnok tre timer.

Sist en tilsvarende hendelse oppstod var 12./12.-22 i Romeriksporten.

Da ble oppholdet for passasjerene 4 timer og 15 minutter. Det er stor trafikk i disse tunnelene, med høye hastigheter, men de er i utgangspunktet to av Norges aller sikreste togtunneler. Sikkerhet i togtunneler har meget høy prioritet.

Hvordan er det så mulig at tog med strømforsyningshavari blir stående så totalt uholdbart lenge, ikke langt fra Oslo? Bergingstoget står jo på Oslo S!

Svaret kan ikke være annet enn fortsatt manglende beredskapsplaner i Bane Nor. Dette til tross for at Bane Nor fikk flengende kritikk for sin håndtering av de 500 passasjerene som satt fast i Romeriksporten.

For ikke mange år siden var det noe som het NSB. Da var det personale fra NSB som hadde døgnkontinuerlig beredskap til bergingstoget. I en tilsvarende hendelse som det som har skjedd to ganger nå, så var bergingstoget på plass etter en drøy halv time! Nå er ansvarslinjene og kommandolinjene endret etter den tragiske jernbanereformen. Det organisatoriske virvaret som har oppstått får beklageligvis klare følger. Akkurat dette var noe av det som det ble advart sterkest mot på forhånd. Men gjort er gjort og det er bare å håpe på justeringer etter som tiden går.

Hva så med de 70 passasjerene som ble rammet av et slikt langt opphold inne i en tunnel. Etter meldinger å dømme ble det etterhvert en stemning i toget som var svært ubehagelig og svært trykket. Blant annet var det flere studenter som ikke rakk eksamen på Ås.

Det som er det sørgelige nå er det dårlige ryktet Blixtunnelen har fått. Reisende kan få tunnel-fobi i Norges lengste togtunnel, til tross for de strenge sikkerhetskrav som gjelder for norske jernbanetunneler.

Bortsett fra bergingstog, kunne noe så blitt gjort annerledes?

Ja i utgangspunktet hadde det vært mulig. Hadde toget vært utstyrt med jordingsstang (jordingsutstyr), så kunne togpersonalet ha jordet kontaktledningen (de er opplært til det). De reisende kunne da ha forlatt toget og gått til nærmeste port som har åpning til nabotunnelen. Derfra kunne de så tatt plass i et tog i motsatt kjøreretning og kommet seg unna. Disse jordingsstengene som alle tog var utstyrt med tidligere, er nå fjernet fra alle tog, (med en ikke altfor god begrunnelse).

Slik har det nå blitt.

Arvid Herland, medlem av Nordre Follo Ap, pensjonert lokfører