«Dette er aldri greit, og det må aldri bli stilltiende akseptert»

ØBs ansvarlige redaktør Martin Gray skriver om hverdagsrasismen.