– Dette er prinsipprytteri!

Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen rister oppgitt på hodet over innsigelsen til Statens Vegvesen til at Oslo Fashion Outlet skal få dispensasjon til etablering av parkeringsplasser.