Dette gjør at jeg velger Arbeiderpartiet

Av
DEL

MeningerSom nyinnflyttet i kommunen og ny på listen til Arbeiderpartiet vil jeg si noe om hvorfor det er viktig å stemme Arbeiderpartiet i Nordre Follo.

Som pensjonert lærer og bestemor er skole en av mine hjertesaker. Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Og det oppnår vi best i fellesskap.

Solidaritet handler ikke bare om å ta vare på dem som faller utenfor. Det handler også om å ta vare på hverandre.

Nordre Follo skal være en god kommune å vokse opp i for våre barn og ungdommer. Vi vil ha en framtidsrettet fellesskole der alle barn kan lykkes. Arbeiderpartiet går derfor imot at det etableres flere private skoler i kommunen.

Nordre Follo Arbeiderparti går også inn for å ansette flere lærere i skolen slik at alle elever kan ivaretas bedre, særlig de med størst behov.

Trygge elever lærer best. Mobbing er et stort samfunnsproblem. Barn og unge som blir mobbet er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet. Arbeiderpartiet i Nordre Follo vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet, blant annet ved å få ansatt flere miljøarbeidere. Skolene må også kunne gi et godt og variert fritidstilbud etter skoletid.

Skolehelsetjenesten vil vi videreutvikle og styrke. «Helsestasjon for ungdom» skal være tilgjengelig i hele kommunen.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at vi har en kunnskapsskole der alle barn tas på alvor og kan lykkes. I den sammenheng vil vi innføre forsøk med heldagsskole der alle skal få et gratis skolemåltid. Skolen skal være leksefri og skolearbeidet skal gjøres på skolen. Barna skal ha fri på fritiden.

En god offentlig fellesskole og lik rett til utdanning er grunnleggende for å sikre like muligheter for alle. Felles læringsarenaer bidrar også til at vi som samfunn kan lykkes med likestilling, integrering og sosial utjevning.

Med disse ordene som avslutning oppfordrer jeg dere å stemme Arbeiderpartiet.

Anne-Grethe Eriksen - Listekandidat for Arbeiderpartiet i Nordre Follo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags