Dette gjør matbutikkene i Ski for å hindre spredning av korona

ØB har sett på hvordan matbutikkene i Ski håndterer koronakrisen, og har gjennomgått hvilke smitteverntiltak de har satt i gang.