Dette mener politikerne om skolesituasjonen i Nordre Follo: – Vedtakene gjort i begge kommuner er gjort på bakgrunn av det vi har sett som reelle behov og ikke overinvesteringer og luftslott

Rådmann Gro Herheim i Nordre Follo mener skolebehovet for hele Nordre Follo må ses under ett før man går videre med nye skoleprosjekter. Dette mener politikerne om situasjonen.