Dette skal Bane Nor gjøre i Ski mens togene står stille i påskehelgen

Arbeidene på Follobanen går som planlagt gjennom påskehelgen.