Dette svarer ØBs lesere om frykten for koronavirus

ØB spurte leserne om de fryktet store menneskemengder i disse koronatider. Svaret er krystallklart.