Dette tjener de der du bor – slik er inntekt og formue fordelt på postnummer

Ser man på gjennomsnittlig inntekter og formue, fordelt på postnummer, er det store forskjeller i Follo. De med lavest inntekt bor i Ås sentrum.