Disse 32 veiene kan få nye navn i Nordre Follo

Dalsveien blir Radka Toneffs vei, Holteveien døpes Konduktørveien, og Jotunveien bytter navn til Slorabekken. Totalt 32 nye veinavn skal nå til politisk behandling.