Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ås kommune ble kunngjort 11. november. Forskriftenes formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der smittetallene er stigende eller høye og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Hvis vi skal få tilstrekkelig oversikt og kontroll med smittesituasjonen, må vi holde oss mest mulig hjemme og begrense antall sosiale kontakter den nærmeste tiden. Her har vi oppsummert innholdet i forskriften i tillegg til kommunens råd og anbefalinger:

Munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind i kollektivtransporten i Ås kommune når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende. Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å overholde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Dette gjelder:I butikkerI fellesarealene på kjøpesentrePå serveringsstederI tros- og livssynshusI lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Hjemme

Det er ikke lov å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Lokalene skal være dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand.Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Unntak for barn og unge: Barn og unge kan ha private sammenkomster med deltakere som tilhører samme kohort i klasserom og/eller i barnehagegrupper på dagtid.


Kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 • Treningssentre og lignende steder
 • Museer
 • Teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Svømmehallene er stengt.
 • Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

Unntak:

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktivitet for voksne over 20 år på slike steder. Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år.

 • Tros- og livssynshus
 • Fritidsklubber for barn og ungdom
 • Biblioteker
 • Ås kino
 • Gallerier og annen utsalg av kunst
 • Steder der det foregår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt for treningssentre og lignende steder


Arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Unntak fra forbudet:Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, så fremt det ikke er publikum til stede.Vielser, dåp og lignende ritualer gjennomføres uten tilskuere til stede.

Arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes to meters avstand.

Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Servering og skjenking

Serverings- og skjenkesteder i Ås kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder i henhold til covid-19-forskriften.

Følgende gjelder:

 • Skjenkestopp på serveringssteder i Ås kl. 21:30Konsumet av alkohol må opphøre senest kl. 22.00.Det er ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 22.00.Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas
 • Ås kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Skoler

Det innføres rødt nivå med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen. Ås kommune anbefaler hjemmeundervisning med unntak for sårbare grupper eller elever med spesielle behov. Rødt nivå vuderes innført i ungdomsskolen.

Arbeidsplassen

Arbeidsplassen skal legge til rette for at smittevernreglene overholdes. Det kan være tiltak som å:

legge til rette for og sørge for at flest mulig kan jobbe på hjemmekontor, der det er praktisk muligsørge for at håndsprit er lett tilgjengelig på arbeidsplassenpasse på at tilstrekkelig avstand kan holdesgi ansatte som må bruke offentlig transport anledning til å komme utenom rushen

Arbeidsgivere som har ansvar for ansatte fra andre land må sørge for at disse blir testet og holdt i karantenen slik de nasjonale reglene tilsier.

Ved institusjoner

Det er innført besøksrutiner ved Moer sykehjem og Moertunet.

Gjeldende rutiner finner du her:


Sosiale kontakter og generelle råd

Alle oppfordres til å holde antallet sosiale kontakter så lavt som mulig. Dette for å redusere smitte i Ås og gjøre arbeidet med smittesporing enklere.

Husk at du i alle sammenhenger skal følge de generelle smittevernrådene - hold avstand, vask/sprit hender, hold deg hjemme når du er syk, ha god hostehygiene.

Hold deg oppdatert

Regler og retningslinjer både nasjonalt og lokalt endres jevnlig, slik at de passer smittesituasjonen. Hvis innstrammingene som gjøres nå i november fungerer, kan vi kanskje lette noe på noen av føringene nærmere jul. Og får vi utbrudd lokalt, eller i nærheten av oss, kan det være behov for å stramme ytterligere inn.

Følg med på den nyeste informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), oversikt over gjeldene nasjonale tiltak på regjeringen.no.

På kommunens sider: Temaside med smitterapport som oppdateres med nye smittede

Information in English

In this pdf document you will find information about what applies in Ås municipality.

Regulations on the prevention of SARS_11.11.2020.pdf