Disse sprekkene er livsfarlige: Tre vogntog fikk kjøreforbud på E6 i Ås

Alt var heller ikke bra denne gangen da Statens vegvesen sjekket tungtransporten på E6.