Disse tjente mest i Follo-kommunene i 2019

Her finner du oversikten over hvem som tjente mest i de enkelte av Follo-kommunene i 2019.