Hebekkhagen går fra ti til åtte boenheter

Markedet villle ha større variasjon på boligene på Prix-tomta på Øvre Hebekk.