DNT innfører gjerne parkeringsavgift på sletta mot betaling på Vipps, men Breivoll gård følger føringene fra Ås kommune

DNT åpner gjerne sletta ved Breivoll gård for parkering på dager med mye besøk og sier ikke nei takk til et lite bidrag på Vipps. Bestyreren har stor forståelse for forslaget om å innføre parkeringsavgift på Breivoll friluftsområde, men understreker at DNT vil følge føringene fra Ås kommune.