Dobler antall avganger på bussrute i Ås

Etter ferien øker Ruter antall avganger i rushtiden for bussen gjennom Kroer, men ruta blir kortere enn før.