OSLO: Også Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) reagerer på formuleringen i dommen.

– En voldtekt er en voldtekt, det kan ikke noen rangere utfra offerets seksuelle orientering. Jeg synes at det kan framstå som et farlig signal.  Sammenkoblingen mellom voldtekt og seksualitet er farlig og utdatert, uttaler Ingvild Endestad, rådgiver for LLH.

Hun understreker at hun bare har lest dette utdraget og ikke hele dommen fra Follo tingrett.

– Hvis det hadde vært slik at noen ønsker å utsette noen for et overgrep fordi de er lesbiske, er jeg enig i at det hadde vært et straffeskjerpende moment. Hvis det ikke er slik, er ikke seksuell orientering et relevant moment om noen blir voldtatt, det er et overgrep mot en annet menneske uansett om vedkommende er homofil eller ikke.  Seksuell orientering virker ikke å være relevant for saken, erklærer Endestad.