Gå til sidens hovedinnhold

Frikjent i tingretten – dømt i lagmannsretten

Artikkelen er over 5 år gammel

Mannen i slutten av 40-årene ble frikjent for drapstrusler mot en ansatt i NAV i Follo tingrett. Lagmannsretten så saken på en helt annen måte.

OSLO: Det var i april i fjor at mannen sendte en mail til NAV-kontoret i Vestby. Han truet med å skyte en navngitt saksbehandler i hodet fra kloss hold. Han truet også med å begå selvmord på venteværelset hos legen sin etter å ha skutt ham først. Han har også i henvendelsen truet med å sprenge seg selv og fastlegen i luften.

Truslene ble sendt etter at NAV Vestby hadde trukket tilbake lovnader til støtte til et maskinførerkurs, angivelig på bakgrunn av en legeerklæring som viste at mannen tidligere hadde brukt en del hasj, og fortsatt gjorde det sporadisk.

Mannen i slutten av 40-årene erkjente at han to-tre måneder etter avslaget sendte en lengre E-post til NAV Vestby. Den var på fem A4-sider og det gikk klart frem at han var misfornøyd med behandlingene han hadde fått ved kontoret. Og spesielt avslaget om støtte til maskinfører-kurset.

Follo tingrett kom til at utsagnene til mannen ikke er trusler om utførelse av straffbare handlinger, fordi mannen ikke har gitt uttrykk for at han faktisk kommer til å skyte eller sprenge seg og fastlegen i luften.

Lagmannsretten har kommet til en helt annen konklusjon. De mener at det er avgjørende om utsagnene har skapt alvorlig frykt. Den høyere rettsinstansen sier at beskrivelsene av handlingene er svært konkrete. De mener E-posten er formulert av en mann i en vanskelig livssituasjon, men at han hadde en mening med å skrive det han gjorde.

Han har forklart at han skrev slik som han gjorde for å gi de berørte en «tankevekker» og få innvilget støtte til maskinførerkurset.

Aktor, politifullmektig Daniel Sollie, ville ha mannen dømt til fengsel i 21. dager med henvisning til det særlige vernet NAV-ansatte har behov for.

Lagmannsretten har kommet frem til at fengsel i 15 dager er tilstrekkelig.