Dømt i tingretten for å ha stjålet Lego til nevøen

Fengselsstraff ble gjort om til samfunnsstraff.