FOLLO: Den siste tiden har det vært svært glatt flere steder i landet, og mange har nok falt og slått seg. Hvis noen sklir på isen på din eiendom og skader seg eller lider økonomisk tap som følge av fallet kan du som eier av eiendommen bli ansvarlig. I borettslag og sameier er det styret som har dette ansvaret.

På boligselskaper sine fellesarealer utendørs er det styret som er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og drift. Det innebærer i praksis at det skal være tilstrekkelig brøyting og strøing på vinteren, det skriver Norske Boligbyggelag i en pressemelding (NBBL).

Det er ikke bare fellesarealene styret har ansvar for, fortauene utenfor eiendommen kan også inngå i områder som må holdes vedlikeholdt, brudd på dette kan medføre bøter.

Kan være erstatningsansvarlig

Hvis noen faller på isen, kan man også risikere å bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende opplever et økonomisk tap som følge av fallet.

– Et helt sentralt spørsmål vil være om eieren av eiendommen kan klandres for at man falt. Dette må til for at det skal foreligge et erstatningsansvar. Dersom man ikke har rutiner for måking og strøing av fellesarealene eller ikke har fulgt politivedtektene, vil man vanligvis kunne klandres, sier advokat i NBBL, Line C.B. Bjerkek.

Gode rutiner for snørydding og strøing, for eksempel en fast avtale med et firma, vil ifølge NBBL antagelig være tilstrekkelig til å unngå erstatningsansvar. Men, selv med gode rutiner for salting, strøing og brøyting kan et plutselig væromslag skape trøbbel.

– Dersom noen faller og skader seg før det blir strødd på nytt, vil ikke eier alltid kunne klandres. Norge er et vinterland, og vi må være forberedt på mulighetene for snø og glatt føre i vintermånedene. Det kan ikke være strødd til enhver tid, og kravene til strøing må avpasses det som er rimelig og praktisk gjennomførbart, sier Bjerkek.

Kan være din feil

Dersom man selv har skyld i at man faller, kan boligselskapets ansvar falle bort. Hvis man ser at det er glatt, som man for eksempel gjør dersom et væromslag har ført til is og underkjølt regn, men likevel velger å haste over isen, har man selv en stor del av skylden.

– Hvis egen uaktsomhet er hovedårsaken til at man faller, vil mulighetene til å få erstatning vanligvis falle bort. I andre tilfeller kan den bli redusert, sier Bjerkek.

Hun understreker uansett viktigheten av at eier har gode rutiner for strøing og snørydding.

– I borettslag og sameier bør styret sørge for å ha en god driftsavtale, slik at det sikres at det blir strødd innen rimelig tid når det blir glatt.