Du må regne med en ekstra gåtur om du skal ta buss for tog i sommer – Bane Nor endrer gangveier i Ski sentrum

Selv om første halvdel av bussterminalen åpner søndag kveld, blir det buss fra vestsiden når «buss for tog» starter opp 27. juni. Drosjene har tatt over langsidene av Ski storsenter, så dermed er det ikke mange andre steder å gjør av det store antall busser som må til enn på det nye reisetorget.