LANGHUS/SIGGERUD: En ettermiddag i august smeller det på Vevelstadveien. Uten varsel dukker rådyret opp fra grøftekanten. Bak rattet sitter en fortvilet, kvinnelig bilfører. På veien ligger dyret som fortsatt er i live, men som kort etter dør på stedet. Bilisten svinger inn til siden og kontakter politiet.

Yngvar Tranberg som kommer kjørende like etter, er rask til å parkere sin bil foran dyret som ligger i veibanen, mot kjøreretningen, med nødblinken på for å varsle andre trafikanter om at de må roe ned. Han setter også opp varseltrekant.

– Hun kjørte litt foran meg, og bilene som kom imot blinket med lysene. Så da skjønte jeg at noe hadde skjedd, sier han til ØBs journalist, som tilfeldigvis kjørte samme vei like etter.

Det er første gangen Tranberg havner så tett på en viltpåkjørsel.

– Jeg har aldri vært borti det før, men det falt seg naturlig å stoppe og se at det gikk bra, og hjelpe til å dirigere trafikken, sier han.

Hadde kalv

Etter hvert kommer en annen bil kjørende og parkerer på den andre siden av rådyret, også denne med nødblinken på. Så kommer representanten fra viltvakta. Han finner fort ut at det er snakk om en rådyr-ku som har en eller flere kalver. Hvor den eller de er akkurat nå, er ikke godt å si. Men det er ikke aktuelt å gå på leting etter dem.

– Vi håper at de er født ganske tidlig i mai, og nå har vi kommet litt uti august, sier han.

Håpet er at kalven eller kalvene vil klare seg på egenhånd.

– Men det mange andre tilfeller tidligere på året, som har veldig dårlige prognoser.

LES OGSÅ: Torsdag smalt det igjen – dette gjør du hvis ulykken er ute

Det er to ting. Ring politiet og merk stedet. Det er samme hva du gjør, du kan bare ta en stein og legge den i veikanten. Da har vi spart veldig, veldig mye tid

Viltvakt i Nordre Follo kommune

Søker

Hadde det påkjørte rådyret overlevd og beveget seg videre, hadde viltvakten satt igang et søk. Noen ganger må dyrene avlives, andre ganger er skadene av en slik art at de vil klare seg.

Noen ganger finner man ikke dyrene i det hele tatt.

I dette tilfellet blir det døde rådyret trukket ut til siden av veien og stedet merket med et bånd, slik at Vegtrafikksentralen kan sende ut folk for å hente det.

Imens kommer det stadig nye biler kjørende fra Siggerud og Langhus, bremser ned når de ser Tranberg og de parkerte bilene med nødblink, før de kjører forbi – stort sett i et rolig tempo.

Kjører man på et dyr, er man pliktig til å varsle. Da ringer man politiet på telefonnummer 02800, som igjen kontakter viltvakta. Ved personskade skal man også ringe 113. Har man ikke mulighet til å vente selv, skal man i det minste merke av stedet, slik at det er mulig å finne igjen. Hvis dyret har gått videre, viser merkingen hvor viltvakta skal starte et eventuelt søk.

– Det er to ting. Ring politiet og merk stedet. Det er samme hva du gjør, du kan bare ta en stein og legge den i veikanten. Da har vi spart veldig, veldig mye tid, sier han.

Flere kjører videre

Men det er ikke alle som stanser. Noen ringer fra bilen, andre melder ikke fra i det hele tatt. Og noen steder er det ikke mulig eller trygt å stanse.

LES OGSÅ: Kjørte bare videre: – Viltpåkjørsler hele tiden

– Hva skjer videre nå?

– Nå ringer jeg Vegtrafikksentralen på 175, og de kommer og henter kadaveret. For dette er en fylkesvei som de har ansvar for, sier viltvakta.

Han forteller at det generelt er mange rådyr som blir påkjørt, ikke bare på enkelte tider av året.

– Det går litt i bølger og daler, det gjør det. Men det er jevnt over mye rådyr.

Det er viktig å huske på den generelle hjelpeplikten overfor skadet vilt

Kristin Swendgaard, miljørådgiver viltforvaltning i Nordre Follo kommune

Plikt til å varsle politiet

Vi har bedt miljørådgiver viltforvaltning i Nordre Follo kommune, Kristin Swendgaard om å fortelle litt mer om hva man skal gjøre i forbindelse med en viltpåkjørsel.

Hun forteller at kommunen har plikt til å ta seg av rådyr og elg (hjortevilt) som skades, eller drepes, først og fremst i trafikken. Bilisten på sin side har plikt til å varsle politiet som tar videre kontakt med kommunens viltvakt, som er en døgnbetjent ordning.

Vi erfarer mange henvendelser om påkjørte, syke og skadde viltlevende dyr i vår kommune

Kristin Swendgaard, miljørådgiver viltforvaltning i Nordre Follo kommune

Klar hjelpeplikt

Dyrevelferdsloven er Mattilsynets ansvar.

Viltvakta stiller opp så langt de har anledning og rykker ut for å håndtere annet skadet og sykt vilt (grevling, rev, svaner, gjess eller måker og andre fugletyper, rovfugl med brukne vinger).

Ifølge Swendgaard sier dyrevelferdsloven at det er en klar hjelpeplikt overfor dyr i nød eller som er skadet.

– Etter dyrevelferdsloven kan enhver som påtreffer mindre dyr eller fugler som er så skadd at de ikke kan leve og bli friske igjen, avlive dem, forutsatt at man er kompetent og kan gjøre det på en effektiv måte. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid, forteller hun.

– Hva hvis man kjører på mindre dyr, som ekorn, fugl, pinnsvin og så videre. Skal man uansett melde fra?

– Nei, det er stort sett ikke nødvendig. Slike små dyr som kjøres på av bil vil jo gå med enten med en gang, eller veldig kort tid etter sammenstøt. Det er viktig å huske på den generelle hjelpeplikten overfor skadet vilt, svarer hun.

101 påkjørt

I Hjorteviltregisteret kan man blant annet finne statistikk over viltpåkjørsler. Der går det frem at det er registrert 101 rådyr og elg som er påkjørt av motorkjøretøy i Nordre Follo og Ås frem til 17. oktober i år, og 121 i den samme perioden i fjor. 57 av de som er påkjørt i år er døde, hvorav alle de seks elgene, mens 44 enten er antatt uskadd, ikke funnet etter søk, eller utfallet er ukjent.

Tar man med Follo-kommunene Nesodden, Frogn og Vestby, er tallet oppe i 264 fra 1. januar til 17. oktober 2022. 164 av disse vet man at døde i eller i etterkant av påkjørselen. Årets tall for Enebakk ligger foreløpig ikke inne i registeret.

Statistikken viser også at viltpåkjørslene skjer gjennom hele året.

Påkjørte elg og rådyr så langt i 2022

Fra 1. januar til 17. oktober 2022 er det registrert 264 påkjørte elg og rådyr i Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby.

De fordeler seg slik:

Nordre Follo: Seks elg og 55 rådyr

Ås: Ingen elg og 40 rådyr

Nesodden: Tre elg og 47 rådyr

Frogn: Tre elg og 44 rådyr

Vestby: Fem elg og 61 rådyr

(Årets tall for Enebakk er foreløpig ikke registrert i Hjorteviltregisteret)

Kilde: Hjorteviltregisteret.no

Deler ut viltbånd

Det er ikke alltid man har noe for hånd som er egnet til å markere et ulykkessted langs veien. Men hos Nordre Follo kommune kan man nå få utdelt gratis viltbånd, som man kan ha liggende som en liten føre var i bilen.

Viltbåndene kan man hente på Nordre Follo kommunes innbyggertorg og på begge bibliotekene. Det er det allerede mange som har gjort, og kommunen oppfordrer folk til å komme innom og hente bånd som de kan ha liggende i bilen eller i sekken. 

På båndene er det informasjon om hva man skal gjøre, og hvem man skal ringe hvis man kjører på hjortevilt. 

Men det kan også brukes dersom man kjører på annet vilt, som for eksempel grevling. Eller villsvin. 

Så langt er det rapportert inn 20 påkjørte grevlinger i Ås, Nordre Follo, Vestby, Frogn og Nesodden. 10 av disse ble påkjørt i Nordre Follo og Ås, hvorav åtte med dødelig utfall. Også to rødrev er påkjørt i disse to kommunene, og en av dem døde. For øvrig er to villsvin rapportert påkjørt i Viken i løpet av året. I begge tilfellene måtte søket avsluttes uten å ha funnet dyrene.

– Båndet brukes til å merke ulykkesstedet, slik at den kommunale viltvakta så raskt som mulig kan spore opp det skadede dyret. Det er Viken fylkeskommune som har, i samarbeid med Vilt og trafikk Hallingdal, kjøpt inn viltbåndene, skriver Nordre Follo kommune på sin nettside.

Dette gjør du ved en viltpåkjørsel

Ved ulykke

 1. Sikre skadested
  • Plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.
  • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant
 2. Ring politiet på 02800 – ved personskade ringer du også 113.
 3. Politiet varsler de lokalt viltansvarlige (viltnemd/viltvakt).
 4. Diriger trafikken om nødvendig.
 5. Bruk merkebånd eller noe annet godt synlig og marker påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot veien.

Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ansvar

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.

Kilde: Follo Landbrukskontor