- Selv om det har vært forbudt å holde reptiler og amfibier som hobbydyr i over 40 år, tror vi det kan være så mange som 100 000 ulovlige dyr i Norge i dag, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet. 

Forventer at regelverket blir fulgt

Ulovlige dyr blir sjelden tatt med til veterinær, og Mattilsynet har opp gjennom årene beslaglagt og avlivet mange friske og velholdte dyr fordi de har vært forbudt. De mange reptil- og amfibieinteresserte i Norge har lenge kjempet for å få legalisert disse dyrene. Og Mattilsynet mener at lovlige dyr har det bedre dyrevelferdsmessig enn ulovlige dyr.

- Ved å tillate hold av noen arter reptiler, vil ikke dyrene lenger bli holdt skjult, og færre dyr vil bli smuglet, beslaglagt og avlivet. Samtidig forventer vi at det nye regelverket blir fulgt, og at det kun blir holdt lovlige arter. Vi har null-toleranse for lovbrudd, og dyr av forbudte arter vil bli beslaglagt og avlivet når vi kommer over dem, sier Knævelsrud. 

Disse reptilene blir lovlige

Tenk deg godt om før du skaffer deg et reptil

Selv om noen reptilarter nå blir tillatt, betyr ikke det at hvem som helst bør skaffe seg et reptil. Reptiler er krevende hobbydyr, de er ikke sosiale, og de liker ikke å bli kjælt med slik hunder og katter gjør. De må holdes i egnede terrarier som i størst mulig grad ligner deres naturlige levemiljø. Det gjelder blant annet temperaturen og luftfuktigheten, og størrelsen og innredningen av terrariet.

 -Hvis du og familien din vurderer å anskaffe et reptil, bør dere tenke dere svært godt om. Alle dyreeiere har plikt til å skaffe seg kunnskap om behovene dyret deres har. Du må ha interesse for og kunnskap om arten, og i tillegg ha både tid til stell og råd til skikkelig utstyr for at reptilet skal ha et godt liv, sier Torunn Knævelsrud.

Strenge krav hvis du kjøper et reptil

Du må få skriftlig dokumentasjon fra dyrebutikken, oppdretteren eller andre du har kjøpt dyret av, som viser at dyret tilhører en lovlig art, og at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. 
Tolv av artene må i tillegg ha CITES-tillatelse for å kunne innføres lovlig. 
Ved innførsel til Norge skal reptilene og dokumentasjonen kontrolleres av tollvesenet på grensa. 

Selv om det blir lov å ta med reptiler hjem fra EU-land, anbefaler Mattilsynet å kjøpe slike dyr i Norge. Det sikrer bedre dyrevelferd, mindre smitterisiko og mer troverdig dokumentasjon.

God hygiene mot salmonella

Reptiler kan overføre salmonella til mennesker. Dette kan forebygges gjennom god hygiene. Det er særlig viktig å beskytte små barn, syke og eldre mot salmonella. Se nettsidene til Folkehelseinstituttet for gode råd mot salmonellasmitte.