E18 for viktig til å drive polemikk om

Av
DEL

MeningerSenterpartiets Ole Andrè Myhrvold blander kortene i kjent stil i Østlandets Blad 5. april. Her er han lettere sjokkert når han ser at E 18 ikke er med på den prioriterte listen over samferdselsprioriteringer, at det spøker for E 18 og at høringsdokumentet er vanskelig å forstå. Og at utbygging kun skjer i Follo?

Vi tør påstå at det er nettopp i Follo – Retvedt til Vinterbro at utbyggingen skal skje og skjer. E18 – prosjektet er inne i gjeldende Nasjonal Transport Plan (NTP) - første periode. Det er således et prosjekt som det allerede arbeides med og som skal gjennomføres i henhold til dette. Prosjektet har fått sin første bevilgning i inneværende år blant annet for å forberede jordflyttingen.

Oppslag om at E 18 ikke er med i NTP, må bygge på misforståelse. Eller at Myhrvold forsøker å få oppmerksomhet om en viktig sak for Østfold, Indre Østfold, Follo og Norge – uten å sjekke fakta! Og traseen er viktig! Men vi synes Myhrvold blander kortene og vi inviterer ham til å delta i den politiske prosessen, snarere enn å kritisere de faglige instanser. Vår arena er politisk, veivesenets er faglig og administrativ. Og tro oss, det er ikke første gang at fag og politikk ikke har samme prioritering. Skulle fagenheter rådet grunnen alene hadde det vært et teknokrati, men vi tør minne om at vi har et demokrati – og der kommer vi som er valgt av folket nettopp på banen! Vår tid kommer nå!

Statens veivesen har kommet med innspill til ny nasjonal Transportplan. Altså på fag og administrasjon sin banehalvdel.

Statens Vegvesen er blitt utfordret til å sette opp prioriteringer med utgangspunkt i hvilke prosjekt som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme. I en slik faglig administrativ vurdering nådde ikke denne delen av E 18 opp.

Og vi mener at vi selvfølgelig ikke skal instruere Statens veivesens faglige innspill. Mulig er det slik Myhrvold og Senterpartiet mener de vil opptre?

Og vi vil mene at det heller ikke skjedde i de 8 årene Senterpartiet ledet Samferdselsdepartementet. Og det kan også være verdt å minne om at da var samferdsels satsingene nærmere halvparten så stor som i dag!

Men - det er nå det POLITISKE arbeidet starter med Nasjonal Transportplan. Utover våren skal alle fylkeskommuner komme med sine innspill og tilrådinger.

Interesseorganisasjoner og de politiske partiene skal ha sine drøftinger. Det er nå den virkelige prosessen starter. Og regjeringen kommer med sitt utkast til NTP om ett snaut år, og det er Stortinget som gjør endelig vedtak.

Som Østfold og Akershus politikere er vi offensive og har stor tro på at E18 fortsatt vil bli prioritert nå som den politiske behandlingen starter. Vi vil stå på for dette prosjektet, hvilket vi alltid har gjort og som Høyre har god historie for å gjøre»

Anne Kristine Linnestad, Akershus og Ingjerd Schou , Østfold, stortingsrepresentanter for Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags