Grunneierne har siste ordet

MATJORDA SKAL FLYTTES: I fagmiljøet er det stor uenighet om hvor vellykket det er å flytte verdifull matjord fra ett areal til en annet som ikke er like egnet for dyrking. Bildet er tatt under en fagdag om jordflytting i 2013. Seniorforsker Trond Knapp Haraldsen fra Bioforsk viser hvordan jorda består av flere lag. BEGGE FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

MATJORDA SKAL FLYTTES: I fagmiljøet er det stor uenighet om hvor vellykket det er å flytte verdifull matjord fra ett areal til en annet som ikke er like egnet for dyrking. Bildet er tatt under en fagdag om jordflytting i 2013. Seniorforsker Trond Knapp Haraldsen fra Bioforsk viser hvordan jorda består av flere lag. BEGGE FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Statens vegvesen er avhengig av at grunneierne sier ja for å komme i land med Ny jord-prosjektet.

DEL

ÅS/SKI: Nordre Skuterud gård i Ås er en av dem som får den nye motorveien inn på livet. Gården består av rundt 200 dekar dyrket mark. Gårdbruker Olav Skuterud vet ennå ikke helt hvor mye dyrket mark den nye motorveien og tunnel- åpningen vil forsyne seg av, men anslår mellom 30 og 40 dekar.

Han har selv foreslått at den verdifulle matjorda kan flyttes over til en skogteig som ligger rett ved grusbanen langs fylkesvei 152. Dette skogområdet er på rundt 45 dekar.

– Er du fornøyd med denne løsninger?

– Det er vanskelig å si, for det er så mye som er usikkert. Vi vet ikke hvordan kvaliteten på jorda blir etter flytting, og vi vet heller ikke økonomien i dette. Så langt kan jeg ikke si om jeg går for denne løsningen eller ikke, sier Skuterud.
 

Norges kornkammer

Reguleringsplanen for Ny jord-prosjektet i forbindelse med ny E18 er nå lagt ut på høring. Dette er et pilotprosjekt i regi av Statens vegvesen. 400 dekar med dyrket mark blir beslaglagt av den nye, firefelts motorveien fra Retvet i Ski til Vinterbro i Ås.

Dette er dyrket mark midt i området mange kaller Norges kornkammer. 273 av 400 dekar dyrket mark som blir borte der E18 skal bygges, er klassifisert som svært godt eller godt egnet for dyrking av korn. Bare 16 mål er klassifisert som dårlig egnet.
 

Hver dekar må erstattes

Statens vegvesen er pålagt å erstatte hver eneste dekar av dyrket mark som E18 legger beslag på. Det skal skje ved at matjorda flyttes fra veitraseen og over til et annet område.

Det kan være arealer som er dyrket i dag og som ikke er av god kvalitet, slik at jorda blir forbedret med matjorda som ligger fra E18. Eller det kan være skogsarealer som dyrkes opp.
 

Mangler 21 dekar

I reguleringsplanen er det plukket ut 14 arealer, ti i Ski og fire i Ås, som er aktuelle for Ny jord-prosjektet. Størrelsen på feltene varierer fra seks til 56 dekar. Totalt utgjør ny jord- områdene 379 dekar. Med andre ord mangler det 21 dekar for at Statens vegvesen er i mål. Det skjer ved at områder som skal brukes som deponier for masse, dyrkes opp når anleggsarbeidet er ferdig.

Prislapp: 160 millioner

Kostnadene per dekar vurderes å ligge mellom 260.000 og 360.000 kroner, men en middelverdi på 310.000 kroner. Dette er adskillig mer enn kostnaden ved nydyrking i Norge, som er beregnet til 10.000 kroner per dekar.

Matjorda må fjernes lagvis, deponeres midlertidig før den legges med lagene i riktig rekkefølge på det nye arealet. For at flyttingen skal bli vellykket, er hele operasjonen svært væravhengig.

Statens vegvesen anslår at den totale kostnaden på Ny jord-prosjektet blir 160 millioner kroner.

– Det er vel ingen som tror det holder, kommer det kjapt fra Olav Skuterud.

Så vidt han vet, har bøndene i Østfold fått mellom 15.000 og 20.000 kroner per dekar i erstatning for tapt matjord i forbindelse med utbyggingen av E18. Om Skuterud selv velger å ta imot erstatning i stedet for å rydde skogen og flytte matjorda dit, har han ikke tatt endelig stilling til. Det er grunneierne som har siste ordet i denne saken. Loven gir ikke grunnlag for at Statens vegvesen kan tvangserverve mulige dyrkningsområder.


Torsdag 5. februar klokken 18 blir det et informasjonsmøte om planforslaget i Ås kulturhus. Møtet er åpent for alle.
 

Artikkeltags