Gå til sidens hovedinnhold

Høringsfristen er 15. april

Artikkelen er over 5 år gammel

ÅS/SKI: Dersom du vil sette deg nærmere inn i reguleringsforslaget for nye E18 mellom Retvet i Ski og Vinterbro i Ås, kan du gå inn på Statens vegvesens hjemmesider eller hjemmesidene til de to kommunene og laste ned dokumentene. Men det er mange og tunge dokument. Et alternativ er derfor å gå inn på biblioteket eller rådhuset i Ski og Ås. Der finner du alle dokumenter og plantegninger printet ut og satt i permer.

Ikke salamanderhotell

Det er mye lesestoff! 70 fagrapporter ligger til grunn for høringsforslaget som Statens vegvesen nå har lagt ut på høring. Her er alt fra salamandertellingene i Holstadmarka til snømålinger.

– Vi fant rødlistearten stor salamander i Holstadmarka. Den kommer vi ikke i direkte berøring med, men vi skal ta visse hensyn, slår prosjektleder Eli Bustnes Amundsen fast.

Først var planen å bygge et salamanderhotell. I stedet har vegvesenet i reguleringsplanen har flyttet både anleggsvei og deponi slik at salamanderen får være i fred.

Snødeponi

Dagens Holstadkryss blir ikke berørt. I stedet er den planlagte trafikkmaskinen med av- og påkjøring fra nye E18 til Ski og Ås trukket lenger inn mot skogkanten. På den måten blir det mindre jordbruksområder som går vekk.

Mellom dagens E18 Sneissletta og den nye motorveien blir det en døgnhvileplass for langtransportsjåfører. På denne strekningen blir det også ny kontrollstasjon til erstatning for den som ligger på Sneissletta i dag.

I Holstadmarka blir det også permantente snødeponi på begge sider av ny E18. Verken Ås eller Ski har snødeponi i dag, og et sted må vegvesenet gjøre av snøen når de dagene det laver ned.

To tunneler

Fra Holstadmarka og mot tunnelinnslaget på Holstad skal E18 gå under Østfoldbanens vestre linje.

– Det er av hensyn til naboene, til landskapsområdet og av hensyn til linjeføringen i tunnelen under Holstad, sier Amundsen.

Det kommer til å bli to tunneler på den 16 kilometer lange strekningen, en på 1,2 kilometer under Holstad og en tunnel under Frestadskogen på én kilometer.

Siste mulighet

Veldig mange valg er gjort før reguleringsforslaget nå er lagt ut på høring. For dem som fremdeles sitter igjen med spørsmål om den kommende motorveien, blir det informasjonsmøte i Ås kulturhus tirsdag 1. mars og i Ski rådhus 3. mars.

Fredag 15. april er siste frist for å komme med uttalelser til høringsforslaget.

– Folk må komme med skriftlig innspill, ikke bare ringe, slik at vi kan svare på alle innspillene som kommer. Dette er siste mulighet til å kunne påvirke den endelige planen, påpeker prosjektlederen for E18 Ørje-Vinterbro.

Heller ikke en reguleringsplan er hugget i stein. Statens vegvesen vil ha tett kontakt med grunneierne når den endelige byggeplanen skal utarbeides så fort reguleringsplanen er vedtatt av de folkevalgte i Ski og Ås.

Kommentarer til denne saken