Veivesenet vil vurdere skummel utvikling ved E6-avkjøringen

De siste ukene har det vært en skummel trafikal utvikling på E6 ved Patterød-avkjøringen til Mosseporten.