Eieren av Mjøvik gård fikk pålegg om umiddelbar stans av arbeidene med skogsbilveien på eiendommen ved Langen: – At dette skal ende opp som en negativ sak, er totalt uforståelig

I forrige uke fikk eieren av Mjøvik gård ved Langen pålegg om umiddelbar stans av arbeidene i forbindelse med byggingen av en skogsbilvei på landbrukseiendommen. Nordre Follo kommune mener arbeidet som er gjort, går langt ut over tillatelsen som er gitt.