Eieren av Mjøvik gård slår tilbake mot kommunen – varsler erstatningskrav etter ordre om å stanse arbeidet med skogsbilvei

Via sin advokat klager Ola Moe på vedtaket fra Nordre Follo kommune om umiddelbar stans i arbeidet med skogsbilveien på Mjøvik gård mellom Siggerudveien og Langen. Samtidig varsles det erstatningskrav mot kommunen som følge av vedtaket om stans.