NORDRE FOLLO: Takket være det gratis utlånstilbudet til BUA er det lett for hvem som helst å gjøre en rekke ulike aktiviteter uten å måtte gå til innkjøp av eget utstyr. Nå har BUA i Nordre Follo fått 2,25 millioner fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), som er fordelt på årene 2022, 2023 og 2024.

Vil komme nærmere folk

Vi har spurt Hans Martin Enger , som både er leder for BUA Nordre Follo og varaordfører i samme kommune, om de har noen konkrete tanker for hva de ekstra pengene skal brukes til.

– Uten de pengene, har vi nok til å la det gå på det nivået vi har nå. Men vi ser for oss å utvide tilbudet ytterligere, kanskje med både flere avdelinger og mer aktiviteter og arrangementer for å få mer aktiv bruk av utstyret.

Med flere avdelinger, kan de få utstyret ut nærmere der der hvor flere av innbyggerne bor. Han ser for seg at man også kan bidra til mer opplæring slik at enda flere kommer seg ut og i aktivitet.

– Man kan jo låne turutstyr gratis, men det er mange som ikke vet hvordan de skal bruke et telt, en lavvo, og så videre, påpeker han.

Gode samarbeidspartnere

Per i dag er det BUA på Ski bibliotek, Kolben bibliotek og BUA Langhus på PULS treningssenter.

– Hvor tenker dere at man kan det kan bli aktuelt med nye avdelinger?

– Det er jo veldig prematurt. Men vi håper å finne samarbeidspartnere på noen av de stedene som ligger lengst unna. Kanskje noe i retning Siggerud, Svartskog, Kråkstad og Skotbu. Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere, som de vi har, og det er noe vi kan begynne å sondere terrenget etter, sier han.

BUA drives i samarbeid mellom Nordre Follo kommune og Framtiden i våre hender Nordre Follo (FIVH). Ifølge Nordre Follo kommune kommer de tildelte midlene på 2,25 millioner kroner i tillegg til den store innsatsen som mange frivillige i og utenfor Framtiden i våre hender legger ned i BUA, og de driftsmidlene som kommunen bruker gjennom biblioteket og Frivilligsentralen.

I videoen under kan du se Solveig Mæland demonstrere opphenging av hengekøye.