Ekstremt engasjement rundt skilsmisseønsket mellom Ski og Oppegård

Etter at ØB skrev om ønsket fra Morten Lerdal og Jarle Ørnebo om at det blir utredet hva en oppløsning av ekteskapet mellom Ski og Oppegård, har responsen vært enorm. – Det er åpenbart at det er noe som ulmer i befolkningen.