SKI: Etter at det 1. juli var slutt på at private kunne lade elbilen sin ved siden av Ski rådhus, har det ikke vært ladepunkter tilgjengelig på utsiden av Ski storsenter.

Den nye ladeparken er lokalisert til den kommunale parkeringsplassen mellom Vestråtparken og Kirkeveien.

Det er energiselskapet Fortum som har etablert de to hurtigladerne i ladeparken.

– Etableringen er en del av kommunenes satsing på klimatiltak for å gjøre kommunal og privat transport fossilfri innen 2030, sa Opdan under den offisielle åpningen av parken.

Ski kommune har som delmål å redusere klimautslipp fra kommunal transport med 50 prosent fra 2014 til 2019.

Unikt med to miljørådgivere

For å oppnå sine hårete mål, har kommunen to miljørådgivere i sin stab. Noe som ifølge MDGs kommunestyrerepresentant, Marthe Arnesen, er unikt.

– Det er ingen andre kommuner på denne størrelsen som har to miljørådgivere. Ski kommunen leder an, mener Arnesen.

Ladepunktene har i all hovedsak blitt dekket av midler fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» og Akershus fylkeskommunes miljøfond.

Klimasats er en støtteordning for kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet.

Kommunen har selv bidratt med 100.000 kroner.

– Kommer det flere ladepunkter fremover?

– Ski kommune har et ambisiøst mål om å bli klimanøytrale og det forplikter. Vi må først se an bruken av disse, før vi legger videre planer, sier varaordfører Camilla Hille.

Kommunen har selv 15 elbiler i tjeneste, som hovedsakelig disponeres av hjemmetjenesten.

Satser mye på sykkel

Ordføreren fremhever elsykkelordningen i kommunen, og håper alle utbyggerne i Ski-området legger til rette for lading av elsykkel når de bygger ut nye boligfelt.

– Vi ser at de som bygger i kommunen ønsker å redusere bilbruken i Ski, så det er bra.

Ski kommune var landets første kommune som innførte elbysykkelordning, da de åpnet ladestasjonen ved Ski storsenter 1. september. Etter hvert vil det mest sannsynlig også komme ladestasjoner for sykler på Kråkstad og Langhus.

 Elbysykelene har en rekkevidde på mellom fem og syv mil før de må lades. Motoren kutter når farten er oppe i 25 kilometer i timen.

Fra tidligere er det ti ladestasjoner for elbil på det øverste planet i parkeringshuset til Ski storsenter.