Elbilene slipper økte bompenger med det første – utsettes til sommeren

– Mest tekniske grunner til at takstøkningen utsettes, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3.