Overlot ektemannen til Greverud sykehjem etter år med hjemmestell: – Jeg fikk aldri sagt farvel

KLARER IKKE TILGI: «Gunn» ba Greverud sykehjem kontakte henne så fort det var endringer i mannens helsetilstand. Det ble ikke gjort, og hun gikk derfor glipp av mannens siste «våkne» timer.

KLARER IKKE TILGI: «Gunn» ba Greverud sykehjem kontakte henne så fort det var endringer i mannens helsetilstand. Det ble ikke gjort, og hun gikk derfor glipp av mannens siste «våkne» timer. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

OPPEGÅRD: Da «Gunn» overleverte mannen til Greverud sykehjem for avlastning, ba hun sykehjemmet kontakte henne så fort det var endringer i tilstanden hans.

Det ble ikke gjort. «Gunn» fikk aldri tatt farvel med sin ektemann.

– Jeg kan ikke tilgi dem for at jeg ikke fikk snakket med ham før han mistet muligheten til å kommunisere. Jeg var fast bestemt på å ha ham hjemme til «the bitter end». Jeg syntes han fortjente det, men siden sykehjemmet ikke kontaktet meg fikk jeg ikke gjort det, sier hun mens tårer triller nedover kinnene.

Hun velger ikke å stå frem med fullt navn da hun ikke vil belaste familien ytterligere. ØB bruker derfor et fiktivt navn på kvinnen.

Sykmeldt

«Gunn» stelte mannen sin hjemme i mange år. Av og til ba hun om avlastning, noe hun også fikk.

– Avlastning var helt nødvendig. Det var ingen andre som kunne avlaste meg. Jeg pleide å reise bort mens mannen min var på avlastning, men jeg var alltid tilgjengelig på telefon og SMS. Jeg var heller aldri langt unna en flyplass, sier hun.

Da hun fikk mannen på avlastning ved Greverud sykehjem sommeren i fjor, var det fordi hun selv ble sykmeldt, og ikke kunne ta seg av ektemannen i hjemmet.

– Jeg var engstelig da jeg leverte ham, men visste at jeg ikke kunne ta meg av ham, siden jeg selv var sykmeldt. Den eneste måten jeg selv kunne samle krefter på var å sende ham fra meg, forteller hun.

Ektemannen hadde diagnosene parkonsonisme og demens, og var ikke i stand til å ta vare på seg selv.

– Jeg ba avdelingslederen om at det skulle journalføres at jeg kunne kontaktes på min mobil døgnet rundt hvis det ble noen endring i tilstanden hans. På den måten ville alle ansatte være orientert om at jeg skulle kontaktes hvis det skjedde noen endringer, forteller hun.

I ettertid viser det seg at dette ikke ble gjort.

Fire dager

Under en uke inn i oppholdet, ble tilstanden til ektemannen forverret. Men ingen tok kontakt med «Gunn».

Hun ble først kontaktet etter fire dager. Da hun ankom Greverud sykehjem fikk hun beskjed om at mannen var i terminal fase.

– Jeg fikk beskjed om at døden kunne inntreffe når som helst. Da jeg spurte sykepleieren på vakt hvorfor de ikke hadde kontaktet meg tidligere, fikk jeg beskjed om «at de trodde jeg var på reise». Det viser at den avtalen jeg hadde med sykehjemmet ikke var gjort kjent. Jeg fikk også vite at han hadde ligget slik i flere dager.

Reiser

«Gunn» og ektemannen var gift i over 40 år, og de var ofte på reiser i inn- og utland.

De gangene ektemannen var på avlastning, benyttet «Gunn» seg av muligheten til å reise.

– Jeg måtte ha litt luft. Jeg var sammen med mannen min i huset 24 timer i døgnet. Jeg har alltid vært glad i å reise, og noen ganger måtte jeg bare ut av huset, forteller hun.

AVLASTINGSROTET I OPPEGÅRD KOMMUNE:

En historie om avlastningstilbudet i Oppegård

– Tenk nytt om avlastning

Krever svar fra kommunalsjefen

Svarte på klager etter avlastningskritikken 

For et par år siden tok hun sågar med seg mannen på en lengre utenlandsreise. Hun ordnet med helsepersonell og transport både på flyplasser og på stedene de bodde på forhånd, slik at alt lå til rette for reisen. De var borte i rundt halvannen måned.

– Han ble så glad på den turen. Han danset til og med da det ble spilt opp til dans på et av hotellene vi bodde på, erindrer hun.

Brøt flere lover

Først i begynnelsen av juli i år orket hun å ta kontakt med Pasientombudet i Oslo og Akershus med saken sin.

Pasientombudet syntes saken var så graverende at de tok saken videre med én gang.

Bare noen dager senere sendte Pasientombudet inn en klage til Greverud sykehjem, hvor det blir poengtert blant annet manglende rutiner og dårlig kommunikasjon.

I sin klage til Greverud sykehjem skriver Pasientombudet at sykehjemmet har brutt flere paragrafer i helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven samt pasient- og brukerrettighetsloven.

Ombudet ber så om sykehjemmets vurdering av hendelsesforløpet, og hvordan sykehjemmets ledelse ser på personalets håndtering av saken.

Greverud sykehjem har besvart klagen, og legger seg flate for kritikken.

– Det hjelper ikke meg. Men jeg håper det hjelper andre i samme situasjon. Men jeg har ikke så stor tro på at de har endret eller fått på plass nye rutiner så raskt, sier «Gunn».

«Svært mangelfull oppfølging og kommunikasjon»

I sitt svar til ombudet skriver Greverud sykehjem ved virksomhetsleder Vibeke Harr følgende: "Etter en gjennomgang av vår dokumentasjon ser vi at oppfølgingen og kommunikasjonen med pårørende har vært svært mangelfull. Det var tidlig i forløpet gjort en avtale med pårørende og avdeling om at kona ønsket å bli kontaktet ved tilstandsendring hos mannen. Det vi kan lese av journalen ble kona kontaktet 3. september, dødsfallet inntraff 7. september. Sykehjemmet beklager dette på det sterkeste.»

I deres redegjørelse blir det også opplyst at rutinene rundt kommunikasjon med pårørende er tydeliggjort bedre. Sykehjemmet har også tatt i bruk LCP som er en tiltaksmodell for alvorlig syke, hvor kvalitetssikring av informasjon til pårørende er et sentralt punkt.

Saksbehandler hos Pasientombudet, Oddvar Faltin, anser redegjørelsen som god, og regner saken for avsluttet. Han minner likevel om at saken kan klages inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Artikkeltags