I et leserinnlegg skriver fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Heidi Westbye Nyhus, at alle ungdommer skal få fullføre videregående.

Les også

Alle ungdommer skal få fullføre videregående

Hadde bare Arbeiderpartiet hatt et klarere prosjekt i utdanningspolitikken, ville det kanskje ligget mer troverdighet bak ambisjonen.

Det er ingen tvil om at det å fullføre videregående er viktig for enkeltmennesket. Det blir stadig større krav til formell kompetanse, og studiekompetanse eller fagbrev er derfor billetten videre for mange ungdommer. Hvordan vi får flere til å fullføre, er det imidlertid noe uenighet om.

«Fylkesrådet har store ambisjoner på vegne av våre ungdommer», skriver Westbye Nyhus. Men er det elevenes ambisjoner som er viktigst, eller Arbeiderpartiets ambisjoner?

For Høyre er det åpenbart at elevenes ambisjoner er viktigst. Det er derfor vi vil gi dem tilbake retten til å velge videregående skole selv, det er derfor vi vil gi dem større rom til å velge nivå selv og derfor vi satser på etter- og videreutdanning av lærere som kan hjelpe elevene på veien til å nå sine ambisjoner.

Strategien for at flere skal fullføre videregående, er god. Samtidig er det vanskelig å se hvordan Arbeiderpartiets løsninger skal være redningen, når det eneste de har vært opptatt av i skolepolitikken er å fjerne opptakskrav til lærerutdanningen, fjerne lærerspesialistordningen, fjerne kompetansekrav for lærere og gi elevene brød og frukt.

Høyre har i våre styringsperioder alltid prioritert tiltak for elevenes læring. Det er fordi det er en viktig bidragsyter til mestring og motivasjon, som er avgjørende for at elever skal fullføre videregående. I tillegg vet vi at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes mestring, og å satse på lærerne er derfor å satse på elevene. Jeg skal ikke undervurdere et godt måltid i løpet av skoledagen, men i en tid hvor budsjettene er stramme, er det viktig å prioritere ressursene i klasserommet – ikke utenfor.

Hvis Arbeiderpartiet er seriøse når de sier at hver enkelt elev skal følges opp systematisk, må de legge av seg sin iboende skepsis mot alt som fører til mer individualisme i skolen - enten det er skolevalg eller nivåvalg. For Høyre er en naturlig del av utdanningen at elevene aktivt påvirker den selv. Det bidrar til både motivasjon, mestring, og ikke minst, fullføring.

Anine Norén, 5. kandidat til fylkestinget, Akershus Høyre