Gå til sidens hovedinnhold

Elgjegere i Gaupesteinmarka har lov til å hente ut dyr fra naturreservatet med ATV

Artikkelen er over 1 år gammel

Skulle du se en ATV i Gaupesteinmarka nå under elgjakta, er det sannsynligvis elgjegere som skal kjøre ut felte dyr - med velsignelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

SKI: I utgangspunktet er all motorisert ferdsel, både til lands og til vanns, forbudt i naturreservat. Gaupesteinmarka ble verket som naturreservat i 2013. Formålet for vernet er å bevare et stort og relativt lite skog- og landskapsområde med særskilt betydning for biologisk mangfold.

Forbudet mot motorisert ferdsel er ikke absolutt; unntaket er blant annet nødvendig uttransport av felte dyr med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. Ski viltstellforening, som består av grunneiere i området, har fått tillatelse til å bruke ATV til uttransport av elg som blir skutt i Gaupesteinmarka naturreservat. Det samme gjelder en grunneier som står utenfor viltstellforeningen.

Ikke mange turer

Tillatelsene er gitt av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Fylkesmannen mener at en ATV er et relativt skånsomt kjøretøy, og forutsetter at kjøring på eksisterende veier og traseer ikke vil etterlate varige spor. Fylkesmannen er ikke kjent med negative virkninger av dispensasjonen som ble gitt for tre år siden. Den motoriserte ferdselen vil medføre en midlertidig forstyrrelse i reservatet, men kjøring foregår utenom hekke- og yngletid når fugle- og dyrelivet er mest sårbart. Antall transportturer vil være relativt begrenset.

Dispensasjonen gjelder kun uttransport av felt elg samt frakt av jakttårn. Det er kun tillatt å kjøre å eksisterende traktorveier og tømmerdriftstraseer. Føreren av ATV-en må ha med seg tillatelsen når han eller hun er ute i felten og kunne vise den til oppsynspersonell.

Kommentarer til denne saken