Elgpåkjørsel på E6 nordgående ved Franzefoss

Sjåføren av bilen kom uskadd fra hendelsen. Elgen måtte bøte med livet i møtet med bilen.