SKI: I det opprinnelige forslaget fra rådmannen sto det at familier som allerede var gått til innkjøp av elsykkel, ikke kunne være med på denne ordningen. Det ble fjernet. Først og fremst skal det gis støtte på inntil 6000 kroner til de som velger å kjøpe transportel-sykkel. Dette er en trehjuling med stor lasteplass. Det som blir igjen av de 500.000 kronene vil bli benyttet til personer som ønsker seg en vanlig elsykkel. Utvelgelsen vil foregå med loddtrekning. Fristen for å søke om støtte er ennå ikke fastsatt.

Det var ikke alle politikerne i formannskapet som synes dette var en fornuftig bruk av skattebetalernes penger.

 

Høyres Anne Kristine Linnestad, som selv er en ivrig bruker av elsykkel, sa at hun ikke vill stemme forslaget ned. Samtidig tok hun til ordet for at de 500.000 kunne vært brukt til å gjøre sentrum mer universell, også for syklister.

- Jeg sykler mye til og fra jobb, men sliter veldig med å komme meg frem i sentrum. Høye fortauskanter er bare en av flere ting som burde vært fikset på, sa Linnestad i formannskapet.

Heller ikke FrP var særlig fornøyd. De foreslo å bruke hele summen på andre tiltak for å fremme folkehelsen.