En begivenhet som ikke må glemmes

Foto:

Av

Ås Rådhus kan feire 50 år nå.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Denne påminnelsen kan være viktig, spesielt for nye generasjoner Ås-folk, og kanskje også for det nye, ferske kommunestyret, hvorav over halvparten den gang ikke var født. Det er viktig å føre denne rike arven videre. Administrasjonen bør også kjenne historien.

Alt har en start. I april 1960 vedtok kommunestyret å kjøpe eiendommen Åsland på ca. 14 dekar av dr. Sigurd H. Sødring for kr. 75 000. Den 1. september 1961 oppnevnte kommunestyret en plankomite for et samfunnshus. Den 4. mars 1964 ble det vedtatt at navnet skulle være Ås Rådhus og bygges i to trinn. Det første trinnet skulle omfatte forsamlingslokaler og kino, seinere utvidet til også å omfatte sydfløyen, som ble bygget først. Plankomite for Rådhuset var Willy Authen som leder, med Eva Homb, Erling Bråthe og Arne Nilsen som medlemmer. Arkitekt Bjart Mohr tegnet bygget, og Åsfirmaet Thv. Andresen & Co. stod for byggingen.

Den offisielle innvielsen av Rådhuset fant sted 10. november 1970. Det ble en minneverdig fest hvor ordfører Sverre Krogh stolt kunne ønske gjester fra nordiske vennskapskommuner, nabokommuner, fylkeskommunen og NLH velkommen. Plankomiteen og samtlige entreprenører var selvsagt representert, og hele kommunestyret og kommunens forskjellige etater var innbudt til festen. På kommunestyrebildet fra denne perioden gjenkjennes medlemmene Bjørn Finstad og Hans Jørgen Hoel, samt rådmannsfullmektig Aage Skotland, som alle lever og har mye å minnes.

Gaver ble det også. Størst var «bygdegaven», som var muliggjort ved innsamling rundt i bygda. Gaven var den lokale kunstner Otto Østenstads store relieff i kobber, som nå pryder bakveggen i festsalen i Kulturhuset. En del av «bygdegaven» var også Synnøve Anker Aurdals veggteppe «Rytmer i rom». Det store uret på Kinoens vegg mot syd var en gave fra nabokommunene.

Kinoen og Biblioteket ble også viet spesielle innvielser. Kinoen den 12. november med nye gjester og mer festivitas, og ikke minst presentasjon av den etter hvert landskjente kinosjef Terje Kristiansen. Biblioteket ble den 18. november også behørig presentert. Lørdag 21. november markerte et stort bygdeball med mer enn 500 deltakere avslutningen på en begivenhetsrik tid. «Det blir nok lenge til at Ås-bygda opplever noen tilsvarende festdager «, skrev Sverre Krogh i «Løst og fast!» i 2001.

Kunstverker i tillegg til ovennevnte gaver. Odd Tandbergs elegante fontene i Borggårdens basseng ble montert noen år seinere. Den ble bekostet ved en stor bevilgning fra Statens kulturråd etter initiativ fra Ås kunstforening, som også bidro økonomisk. Skulpturen «Hest med føll» på plenen øst for Rådhuset, utført av billedhuggeren Skule Waksvik, kom til Ås etter initiativ av Aase Weydahl Ottesen. Den kostet kr. 200 000 og er finansiert ved en gave fra Ås sparebank på kr. 160 000, mens kommunen bevilget kr. 40 000, pluss kr. 24 500 til fundamentet. Arbeidene med parkanlegget, som var planlagt av professor Egil Gabrielsen, NLH, sammen med arkitekt Mohr, foregikk samtidig med festlighetene innabords, bl.a. med planting av 110 stk. platanlønn, til tross for en halv meter snø.

Hva med det andre byggetrinnet?

Rådhusanlegget består nå av tre bygg, Rådhuset mot syd, Kinoen mot øst og Kulturhuset mot nord. I planene for Rådhusanlegget var det også et andre byggetrinn med et fjerde bygg mot vest. Dette skulle gå ut fra Kulturhuset og inneholde en kommunestyresal i en etasje og så en kontorblokk i fire etasjer. Derfra skulle det være en pergola mot sydfløyen. Derved ville det mellom de fire byggene bli en plass som kunne kalles en Borggård. Dette fjerde bygget er det aldri bitt noe av. «Det synes å være forsvunnet i tåka», skrev tidligere ordfører Sverre Krogh i sine memoarer.

Resultatet av denne «forsvinningen» viser seg i dag på Bibliotekets sydvestre hjørne. Rådhusanlegget er i betong, som i ytterveggene ble tilsatt marmorsingel som ble «prikkhamret» for hånd slik at fasadene fikk sin endelige, fine struktur. Denne fine strukturen mangler altså på det nevnte bibliotekhjørne. Her er det fortsatt røff betong, delvis «dekorert» med noe krot. Kanskje det her foran neste jubileum kunne bli en fullført, presentabel vegg som ellers på Rådhuset!

Som mitt bidrag til noe nytt, er et ønske om oppfølging av et tverrpolitisk forslag og vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 9. oktober 2015 om en ordfører Sverre Kroghs plass for hans langvarige og viktige innsats i og for Ås-samfunnet. Kanskje det kan skje på hans 100-årsdag neste år!

Lykke til med 50-årsjubileet for Rådhusanlegget!

Arne Ellingsberg, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken