En bilist kjørte av veien på Nessetveien - trolig et illebefinnende

Bilisten havnet over i motsatt kjørefelt.