Gå til sidens hovedinnhold

En kommunedirektør koster like mye som 2,5 sykepleiere, en kommunalsjef nesten like mye som 2

Nordre Follo kommune har fått ny kommunedirektør (tidligere rådmann), som er gitt en lønn på 1,6 millioner, ca. 25 % økning fra tidligere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Media, både trykte og sosiale, har i den sammenhengen satt lys på lederlønningene i kommunen. Dette er viktig, fordi topplederes lønn i sektoren de siste årene har økt prosentvis langt mer enn andre ansattes og befolkningen ellers. Per i dag lønnes kommunedirektøren like under statsministeren, assisterende direktør like under statsråder og kommunalsjefer betydelig over stortingsrepresentanter. Til forskjell fra privat sektor er det vi innbyggere som gjennom skatter og avgifter betaler kommunalt ansattes lønn. Dette er noe vi alle bidrar med – til forskjell fra privat sektor, der vi kan velge hvem vi kjøper eller ikke kjøper varer og tjenester fra.

I Senterpartiet ønsker vi en solid offentlig – og kommunal – sektor, og vi er gjerne med på å betale for det. Men vi vil også ha mest mulig likhet sosialt og økonomisk og er sterkt imot forskjellssamfunnet. Vi mener derfor at det er svært uheldig at ulikhetene nettopp i offentlig sektor vokser så sterkt.

Å være ordfører er en viktig oppgave og et stort ansvar: En ordfører sitter i førersetet på vegne av de folkevalgte og alle innbyggerne. Kommunedirektøren sitter i sidesetet og hjelper til som kartleser. I Nordre Follo har ordfører 990.000 i lønn, mens direktøren har en lønn som er 60 % høyere. Dette gir et signal i vekting av rolle og ansvarsforhold som er helt gal. Det forteller vel egentlig at byråkratiet har fått overtak på folkestyret. Forholdet dem imellom er blitt et demokratisk problem.

Løsningen på misforholdet er likevel ikke at ordfører får samme lønn eller mer. Hun har en bra lønn å leve av, og Nordre Follo har trang økonomi. Mer lønn til henne vil også automatisk dra med seg en sterk økning i andre folkevalgtes lønn og godtgjøringer, og det er av flere grunner uforsvarlig.

Den enkle, men samtidig vanskelige, løsningen er i stedet at topplønnene justeres i forhold til ordførers nivå. Kommunale lederes lønnsnivå er et problem som selvsagt også må håndteres politisk på nasjonalt nivå, og forhåpentligvis blir det rødgrønt flertall ved valget til høsten. Men akkurat nå gjelder det oss i Nordre Follo. Nå er det vi som bidrar til å sette enda mer fart på lederlønnskarusellen. Men nå er det også at vi kan gjøre noe for å bryte dette mønsteret.

I april skal administrasjonen legge fram en lederkabal der målet er å spare 7 millioner kroner, muligens ved å redusere antallet toppstillinger. Som del av dette eller i tillegg bør det være høyaktuelt å se på lønnsnivået. En kommunedirektør koster like mye som 2,5 sykepleiere, en kommunalsjef nesten like mye som 2. Dersom man for eksempel reduserer direktørens lønn til ordførernivå, ass. direktørs lønn til 850’ og kommunalsjefenes lønn til 750’, vil man med totalt 7 i ledergruppa spare omkring 3 millioner, noe som kan gi rom for ca. 5 nye sykepleierstillinger i eldreomsorgen. Og fremdeles vil topplederne ha gode lønninger sammenliknet med mange andre.

Fra lederhold argumenteres det med at å ha en kommunal toppstilling innebærer et stort ansvar. Og det er riktig. Men det samme gjelder også for svært mange ellers, enten det er i denne eller andre sektorer – og det uten at de dermed lønnes på samme nivå. Fra mange av disses perspektiv fremstår forskjellene i lønnsnivå som klart urettferdige. Og til forskjell fra i næringslivet, for eksempel i små eller store bedrifter, trenger kommunale toppledere ikke å frykte for inntektene. De får lønna si uansett og kan relativt lett finne andre jobber i stedet. Det er ett av privilegiene de har ved å arbeide i offentlig sektor.

For å si det litt enkelt: Er det egentlig noen som trenger å tjene mer enn en million i året for å ha nok og ha det bra i samfunnet vårt? Vi kjenner ingen som trenger det. Heller ikke en eneste kommunal toppleder.

I Nordre Follo kommune bør vi ha en lønnspolitikk som er rimelig, rettferdig og demokratisk – ikke markedsmessig – regulert. Det har vi ikke nå. Vi er svært spent på de forslagene som den kommunale administrasjonen vil legge fram for oss mot våren.

Kommentarer til denne saken