ÅS: Torsdag 13. januar kom det nye koronaregler fra regjeringen, og det ble lettelser for mange, samtidig som det fortsatt er regler å forholde seg til.

Du kan lese mer om reglene og hvordan de påvirker deg i din hverdag ved å se vår enkle koronaregel-guide:

Glad

Kommuneoverlege i Ås, Ådne Dæhlin, kommenterer på Ås kommunes nettsider at han er glad for at regjeringen letter på tiltakene.

– Jeg er glad for at regjeringen nå mener det er forsvarlig å løsne opp på en del av tiltakene. Det er flere av tiltakene vi nok ikke ville hatt et grunnlag lokalt her i Ås for å innføre, og sånn sett ser jeg ikke med bekymring på at det nå lettes opp. Hovedinntrykket er at vi fortsatt må tilpasse hverdagen for å unngå altfor kraftig smittespredning, men med denne justeringen kommer vi noen hakk nærmere en normal hverdag igjen, sier Dæhlin til nettsiden.

– Også denne gangen er det en omfattende liste med regler og anbefalinger, men jeg oppfordrer alle til å sette seg nøye inn i reglene og gjøre sitt beste for å følge dem, sier Ådne Dæhlin.

To av de viktigste endringene handler om hverdagen til barn og unge:

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFOIkke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skolerNMBU og de andre høyere utdanningsinstitusjonene blir bedt om å legge til rette for mer fysisk undervisning

– Dette er godt nytt, men samtidig er det en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen. Her i Ås vil vi fortsatt følge utviklingen i skolene tett, og kun gjøre grep hvis det trengs, sier Ådne Dæhlin.

Du kan lese mer om hva kommuneoverlegen tenker rundt tiltaksendringene ved å gå inn på Ås kommunes nettsider.