En person til sykehus etter trafikkulykke på E6

Siste: Trafikkulykke i sydgående retning og trafikkuhell i nordgående retning skapte lange køer på E6.