Gå til sidens hovedinnhold

En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 13.september går Arbeiderpartiet til valg på en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vi skal kutte utslippene i Norge med 55 % innen 2030 og oppfylle Paris-avtalen.

Det skylder vi ungdommene som klimastreiker fordi de er bekymret for fremtiden sin.

Vi skal kutte utslipp på en måte holde folk i jobb og skaper nye jobber. Det er viktig for alle dem som går på jobb og skaper verdier for landet vårt hver eneste dag. I fylket vårt har vi unike kompetansesentre som skal ta oss inn i fornybarsamfunnet. Mennesker som sitter klare til å bidra, men som må få muligheten til det. Da må vi tørre å bruke statlige virkemidler og hele den sosialdemokratiske verktøykassa. Da vi bygde opp olje- og gassnæringen, brukte vi statlige virkemidler for å skape og utvikle den. Det samme må vi gjøre når vi skal utvikle nye næringer. Vi må avlaste risikoen for de som tør å satse, før prosjektene blir lønnsomme.

Vi må kjøpe inn miljøvennlige løsninger i kommunene, fylkene og staten, slik at vi er med på å skape markeder. Vi må bruke det statlige eierskapet vårt. Vi må sørge for at arbeidsplasser og inntekter som skapes kommer alle i Norge til gode, ikke bare noen få. Ikke alt Høyreregjeringen har gjort på klima er dårlig. Men, i en helt avgjørende tid både for klimaet og økonomien vår, må vi ha større ambisjoner og vi må få flere bein å stå på enn olje og gass.

Da kan vi ikke vente på at markedet ordner opp av seg sjøl. Vi må tørre å satse der vi er gode, og vi må gjøre det nå. Mange av mulighetene våre har vi ikke for alltid. Det er nå Norge kan bli verdensledende på bioøkonomi, havvind og karbonfangst- og lagring. Hvis vi venter vil andre land bli verdensledende istedenfor oss. Da kan vi sitte og mimre tilbake til den tiden Norge var best. Det er hyggelig nok, men det gir verken arbeidsplasser eller skatteinntekter til å gjennomføre alt det gode vi vil gjøre for landet vårt. Heldigvis er det ikke for sent.

Vi har fortsatt mulighet til å gjøre Norge verdensledende på nye områder, og bygge videre på den unike kompetansen som finnes blant de som jobber innen for olje og gass. Det er et politisk ansvar at all kompetansen og alt engasjementet som finnes, får rammevilkår som gjør det mulig å skape endring.

En rettferdig klimapolitikk må gi mindre forskjeller mellom folk, ikke større. En rettferdig klimapolitikk skaper arbeidsplasser og inntekter for hele landet, ikke bare for noen få. En rettferdig klimapolitikk legger til grunn at alle skal ha en jobb å gå til, fordi å ha en jobb er avgjørende for all annen trygghet i livet og hverdagen.

Ikke all klimapolitikk er god. Det er mulig å kutte utslipp på en måte som kun kommer de med mest til gode. Eller ikke tar hensyn til at landet vårt er variert og at noen steder går det ikke an å ta buss og tog. Derfor går vi til valg på en rettferdig klimapolitikk.

Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant Akershus AP og Ina Libak, fylkestingsmedlem Viken, Ås Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken